Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů společností
MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY s.r.o.

 • Společnost MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY s.r.o., se sídlem na adrese Hornoměstká 357/25, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 01825007, DIČ: CZ01825007, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81335 (dále jen „Správce“) zpracovává v případě vaší návštěvy webové prezentace www.moravske-drevostavby.cz, poptávky služeb, zaslání dotazu, vyplnění reklamačního formuláře, nebo v rámci komunikace na sociálních sítích v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon
 • adresy a PSČ
 • IP adresu a cookies pro účely analýzy návštěvnosti webové prezentace
 • údaje z veřejných profilů spravovaných sociálních sítí

Jméno, příjmení, email, PSČ a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Správce zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování jména, příjmení, emailu, adresy a telefonu na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude Správcem prováděno nejdéle 3 roky od udělení tohoto souhlasu.

Údaje budou zařazeny do databáze společnosti a nebudou poskytovány dalším subjektům, s výjimkou firem, které jsou propojené přes vlastníky firmy MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY s.r.o.., a s výjimkou subdodavatelů, kteří pro Správce provádějí objednané služby.

Cookies

Soubory cookies jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek Správce. Cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Každý uživatel může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby jej informoval, když obdrží cookies, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Správce si dovoluje uživatele informovat, že v případě odmítnutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na adresách:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a dále prostřednictvím služby Seznam Sklik společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 649. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing a společností Seznam.cz, a.s.  v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://onas.seznam.cz/cz/ochrana-udaju/.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

 

Vydavatel/Název

 

Účel

 

Expirace
Cookies třetích stran Smartlook Získání statistických informací Data nejsou ukládána a archivována
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
(max. 26 měsíců)
Cookies třetích stran Google Adwords Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti

Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů
Cookies třetích stran S-klik Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti

Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů
Cookies třetích stran Business Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti

Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, vždy na základě vzájemně uzavřené zpracovatelské smlouvy.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k nahlédnutí k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na náš e-mail info@moravskedrevostavby.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.