ZRUČ NAD SÁZAVOU
ZRUČ NAD SÁZAVOU
ZRUČ NAD SÁZAVOU
ZRUČ NAD SÁZAVOU
ZRUČ NAD SÁZAVOU
ZRUČ NAD SÁZAVOU

ZRUČ NAD SÁZAVOU

Typový dům KLARET

Období realizace
03-10/2022

Zastavěná plocha
127.1
Podlahová plocha
107
Výška hřebene
5.7 m
Sklon střechy
29°

Někdy se stane, že s klienty máte společný zájem nebo nějaký životní postoj. V tomto případě je to celoživotní láska ke sportu, konkrétně k tenisu. Všichni tři jsme tak nějak skoro vyrůstali s tenisovou raketou v ruce a zůstalo nám to až do dospělosti, což já osobně považuji za trenérský a rodičovský úspěch.

Ale zpět k domu… na začátku byla veliká deviza v podobě pozemku ve starší rodinné zástavbě ve Zruči nad Sázavou. Jenže pozemek je poměrně ve svahu a jsou na něm zbudovány více než 40 let staré zemní terasy. Prvotní přání investorů na dům ve tvaru L vzalo rychle za své. Museli jsme zvolit jednoduchý obdélník s kratší stranou využívající největší střední terasu pozemku. Jednání vzalo rychlý spád a za pár týdnů jsme dali dohromady úpravy v Klaretu a ke konci prázdnin (léto 2021) jsme začali pracovat na projektu a vyřízení stavebního povolení. Nešlo to úplně hladce, protože v lokalitě se nachází především poměrně velké domy s obytným podkrovím. Díky konstruktivnímu přístupu zejména místního stavebního úřadu se nám hned na začátku podařilo vyjednat relativně příznivé podmínky pro umístění a vzhled domu s odborem územního plánování v Kutné Hoře. Hned po Novém roce jsme měli stavební povolení v datové schránce.

Dům je opět navržen jako montovaná difuzně otevřená dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DMK. Používáme výhradně skladbu stěny s vnější dřevovláknitou deskou (tl. 100 mm) – varianta DMK Difu. Jedná se trochu prodlouženou variantu Klaretu, kterému jsme dali sedlovou střechu typickou pro zdejší lokalitu. Štítovou stěnu do zahrady zdobí velké okno rozdělené na tři části, které zajišťuje přístup na terasu. Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch napojeného na systém řízeného větrání s rekuperací od firmy Jablotron. Doplňkově jsou celoplošně instalovány karbonové topné fólie HeatFlow a krbová kamna Schiedel King Fire integrovaná v komínové tělese.

Chci také takový dům

Příběh domu

ZRUČ NAD SÁZAVOU

1. 3. 2022

Základová deska

Zahajujeme práce na základové desce. Začínáme skrývkou ornice, výkopy základových pasů, položením uzemnění a betonáží pasů.
Stavíme ztracené bednění, osazujeme svislou i vodorovnou výztuž a na začátku dalšího týdne provádíme betonáž.
Provádíme návoz a hutnění podkladních vrstev, zhotovujeme průchodky, trubní vedení kanalizace a vody a odvětrání radonu ve vrstvách pod deskou.
Dokončujeme podkladní vrstvy, které zakončujeme betonáží potěru.
Zhotovujeme hydroizolaci (SikaPlan 1,5 mm) vč. radonové bariéry, osazujeme plošnou výztuž a provádíme betonáž finální horní desky. V dalších dnech probíhá odtěžení části svahu nad deskou, abychom kolem mohli postavit lešení.

Fotografie reference ${house?.title}

Líbí se vám tento dům?

Napište nám.